Behandlingsforsikring Behandlingsforsikring

Behandlingsforsikring

Såfremt forsikringen ikke er fravalgt, er alle medlemmer, der har tegnet en arbejdsskadeforsikring eller en fiskeriulykkesforsikring i Danske Fiskeres Forsikring G/S, omfattet af en kollektiv behandlingsforsikring i Codan. Derudover er alle medlemmets ansatte tillige omfattet af ordningen.

Forsikringen er en heltidsforsikring, der gælder i alle døgnets 24 timer, både på arbejdet og i fritiden. Endvidere dækker forsikringen nye som gamle lidelser straks fra tegning. Forsikringen dækker udgifter til behandling af sygdomme, som enten kan kureres eller bedres varigt.

I forbindelse med Finansloven 2012 bortfaldt skattefriheden på sundheds/behandlingsforsikringer. Ændringen i lovgivningen betyder, at personer, der er omfattet af Danske Fiskeres Forsikring G/S behandlingsforsikring, skal beskattes af værdien af præmien for behandlingsforsikringen. I 2016 udgør præmien, der skal betales skat af, pr. person 160 kr. om året, eller 0,44 kr. pr. dag. I 2017 udgør beløbet pr. person 163 kr. om året, eller 0,45 kr. pr. dag.

En nøjagtig beskrivelse af forsikringsdækningen findes i produktinformation samt forsikringsbetingelser nedenfor.

DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S

Platanvej 12
1810 Frederiksberg C

CVR 55 12 46 12

Tlf: 33 21 83 11


dff@dff-gs.dk

Træffetider

Mandag - fredag
kl. 9.00 - 15.00

 

design, programming and webhosting by Apollomedia