Produktansvarsforsikring Produktansvarsforsikring

Produktansvarsforsikring

Selvstændige erhvervsfiskere, der har tegnet arbejdsskadeforsikring / fiskeriulykkesforsikring for egen person, er dækket af en kollektiv produktansvarsforsikring.

Forsikringen dækker et eventuelt erstatningsansvar for skade på person eller ting, der skyldes egne produkter eller ydelser, efter at de er solgt.

DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S

Platanvej 12
1810 Frederiksberg C

CVR 55 12 46 12

Tlf: 33 21 83 11


dff@dff-gs.dk

Træffetider

Mandag - fredag
kl. 9.00 - 15.00

 

design, programming and webhosting by Apollomedia