Hvad dækkes af forsikringen? Hvad dækkes af forsikringen?

Hvad dækkes af forsikringen?

En arbejdsskade giver kun erstatning, hvis den har medført varige følger som f.eks.:

Endvidere dækkes tand- og brilleskader, når skaden er sket i forbindelse med arbejdet.


Erstatning gives ikke, hvis skaden f.eks. skyldes:

Endvidere gives der ikke erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt svie og smerte.

Blanket til anmeldelse af en arbejdsskade kan rekvireres hos DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB.

DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S

Platanvej 12
1810 Frederiksberg C

CVR 55 12 46 12

Tlf: 33 21 83 11


dff@dff-gs.dk

Træffetider

Mandag - fredag
kl. 9.00 - 15.00

 

design, programming and webhosting by Apollomedia