Hvem skal tegne forsikringen? Hvem skal tegne forsikringen?

Hvem skal tegne forsikringen?

Hvem skal tegne en lovpligtig arbejdsskadeforsikring?

Arbejdsgivere

Enhver arbejdsgiver, som beskæftiger personer til at udføre arbejde her i landet, skal ifølge Lov om arbejdsskadesikring tegne en arbejdsskadeforsikring for disse personer.

Hvem kan tegne en frivillig arbejdsskade- eller en fiskeriulykkesforsikring?

Selvstændige / Medarbejdende ægtefæller

Alle selvstændige erhvervsfiskere samt medarbejdende ægtefæller kan tegne en frivillig arbejdsskadeforsikring eller en fiskeriulykkesforsikring for egen person.

Blanket til anmeldelse af forsikring kan rekvireres hos Danske Fiskeres Forsikring gensidigt selskab.

Hvis de ønsker at tegne eller ændre en forsikring så kontakte selskabet eller en tillidsmand.

DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S

Platanvej 12
1810 Frederiksberg C

CVR 55 12 46 12

Tlf: 33 21 83 11


dff@dff-gs.dk

Træffetider

Mandag - fredag
kl. 9.00 - 15.00

 

design, programming and webhosting by Apollomedia