Hvilke ydelser kan man få? Hvilke ydelser kan man få?

Hvilke ydelser kan man få?

Arbejdsskadeforsikring

Kommer De ud for et ulykkestilfælde i forbindelse med Deres arbejde, og tilfældet bliver anerkendt som en arbejdsskade i Arbejdsskadestyrelsen, har De mulighed for følgende erstatning:

Medfører ulykkestilfældet døden har ægtefælle/samlever samt børn mulighed for følgende erstatning:

Fiskeriulykkesforsikring

Kommer De ud for et ulykkestilfælde i forbindelse med Deres arbejde, og tilfældet bliver anerkendt af Danske Fiskeres Forsikring G/S, har De mulighed for følgende erstatning:

Medfører ulykkestilfældet døden har ægtefælle/samlever mulighed for følgende erstatning:

DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S

Platanvej 12
1810 Frederiksberg C

CVR 55 12 46 12

Tlf: 33 21 83 11


dff@dff-gs.dk

Træffetider

Mandag - fredag
kl. 9.00 - 15.00

 

design, programming and webhosting by Apollomedia