Nyheder Nyheder

Nyheder

Fusion

Danske Fiskeres Forsikring og Dansk Fartøjsforsikring fusionerer, og bliver således det største fiskerejet   forsikringsselskab i Danmark.

Samlet har vi nu en solid viden og baggrund inden for arbejdsskade og fartøjsforsikring.

Sammen har vi det hele- sammen er vi stærkere !
 
generalforsamling 2017

Resumé af formandens beretning til Danske Fiskeres Forsikrings ordinære generalforsamling d. 22. april 2017 .

Formandens beretning

Fartøjsforsikring efter Nordisk Plan

Vi  tilbyder nu en ny og mere individuel fartøjsforsikring til nye samt eksisterende medlemmer.

Klik på Skibsforsikring og gå ind under Fartøjsforsikring efter Nordisk Plan. 

Ny individuel fartøjsforsikring fra Danske Fiskeres Forsikring g/s

30/09/2015

Danske Fiskeres Forsikring vil snart kunne tilbyde alle fiskeskippere en mere fleksibel fartøjsforsikring, hvor den enkelte fisker har større indflydelse på dækningsomfanget og dermed præmiens størrelse.

Tilbuddet imødekommer et ønske fra mange fiskere, siger direktør for Danske Fiskeres Forsikring Sejer Christensen til FiskerForum. Tilbuddet vil, når Danske Fiskeres Forsikring tager et nyt it-system i brug i starten af 2016, være tilgængelig for både nye og nuværende kunder.

Hvis du er interesseret, så ret henvendelse til Danske Fiskeres Forsikring, og vi vil kontakte dig, med henblik på at give dig et godt tilbud.

Mød Danske Fiskeres Forsikring på DanFish 2015 i hal C stand 232 i Aalborg Kultur og Kongres Center, for yderligere oplysninger om forsikringen.

På Danske Fiskeres Forsikrings hjemmeside DFF-G/S kan du tilmelde dig til nyhedsmails så du løbende bliver opdateret om nyt i forsikringsselskabet.

Fra 2015 nedsætter Danske Fiskeres Forsikring præmien for arbejdsskadeforsikring for medhjælp med 11%.

28/11/2014

Bestyrelsen i Danske Fiskeres Forsikring har på sit møde den 27. november 2014 vedtaget, at præmien for 2015 for arbejdsskadeforsikring for medhjælper nedsættes til 70 kr. pr. dag efter antal faktiske dage. Præmien for de øvrige forsikringsprodukter fortsætter uændret i 2015. Er man storkunde, ydes der fortsat en særskilt rabat, der oplyses på forespørgsel.

Endvidere vedtog bestyrelsen, at fra 2015 kan fiskeriulykkesforsikringen suppleres med en ulykkesforsikring, der dækker i fritiden, til en årlig tillægspræmie på 600 kr.

Er der spørgsmål eller ønskes der yderligere uddybning, så kontakt endelig Danske Fiskeres Forsikring.

Nyt selskab - ny hjemmeside

21/06/2014

Velkommen til Danske Fiskeres Forsikrings nye hjemmeside. Den er nu kommet op at køre efter fusionen mellem Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri og De Sydlige Farvande g/f for Fiskefartøjer. Er der en væsentlig nyhed i selskabet, vil det fremover fremgå af dette felt. Meld dig til indkaldelser og nyheder, så vil du automatisk blive indkaldt til generalforsamlingerne samt løbende opdateret om nyt i selskabet.

DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S

Platanvej 12
1810 Frederiksberg C

CVR 55 12 46 12

Tlf: 33 21 83 11


dff@dff-gs.dk

Træffetider

Mandag - fredag
kl. 9.00 - 15.00

 

design, programming and webhosting by Apollomedia